تبلیغات
X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
سکوی هشتم و نهم - مطالب نمونه سوالات تمام دروس هشتم
آپلود عکس
 

تبلیغات در وب

 
مترجم سایت
آپلود عکس

تبلیغات در وب

سوالات و پاسخنامه كلیدی المپیاد ریاضی پایه هفتم و هشتم و نهم
نظرات |

سوالات و پاسخنامه كلیدی المپیاد ریاضی پایه هفتم و هشتم و نهم

مرتبط با : ریاضی هشتم نمونه سوالات تمام دروس هشتم ریاضی نهم
برچسب ها : سوالات و پاسخنامه كلیدی المپیاد ریاضی پایه هفتم و هشتم و نهم-سوالات المپیاد ریاضی پایه هفتم و هشتم و نهم-سوالات و المپیاد ریاضی پایه نهم-
نویسنده : م ر
تاریخ : شنبه 1 اسفند 1394
زمان : 08:05 ب.ظ
نمونه سوال تستی پیام های آسمان پایه هشتم
نظرات |

نمونه سوال تستی پیام های آسمان پایه هشتم

1-اگر انسان خوب به نظم جهان و تمامی مخلوقات بنگرند به چه نتیجه  ای خواهد رسید؟

الف  به وجود ناظمی پی می برد 

 ب- درمی یابد ناظم این نظم خداوند است

ج-  درمیابد که هر چیزی علت و معلولی دارد.

د- الف و ب صحیح است.

2- ما با دقت کردن به دنیای پیرامون خویش چه درسی می گیریم؟

الف- عبرت گرفتن                  ب- درس خداشناسی     

 ج- شکر گزاری                   د- همه موارد صحیح هستند

3- کدامیک از نامهای خداوند به معنای بسیار آمرزنده می باشد:

الف- غفار         ب- رحیم       ج- رحمان          د- لطیف 

4- خداوند به چه کسانی وعده آمرزش داده است؟

الف – ستمگران      ب- فاسقان        ج- گناهکاران       د همه موارد 

5- فایده عفو و گذشت از خطاهای دیگران چیست؟

الف- خشنودی خدا             ب- بهره مندی از رحمت بیشتر الهی 

  ج- سر بلندی درمیان مردم       د – همه موارد صحیح می باشد.

6- کدام بزگوار افراد انسان را به اهل گذشت بودن دعوت فرموده است؟

الف- پیامبر ص                         ب- حضرت علی ع    

  ج- امام صادق ع                    د-امام باقرع 

7-چه زمانی می توان از خطای فرد خطاکار گذشت کرد؟

الف- ازکارش پشیمان شده باشد             ب- رفتارش را اصلاح کند

ج- تصمیم برترک خطا داشته باشد       د- همه موارد صحیح هستند. 

8-از داستان مالک اشتر چه می آموزیم؟

الف- صبر                       ب- تقوا    

 ج- فرو بردن خشم            د- گذشت از خطای دیگران 


1-اگر انسان خوب به نظم جهان و تمامی مخلوقات بنگرند به چه نتیجه  ای خواهد رسید؟

الف  به وجود ناظمی پی می برد

 ب- درمی یابد ناظم این نظم خداوند است

ج-  درمیابد که هر چیزی علت و معلولی دارد.

د- الف و ب صحیح است.

2- ما با دقت کردن به دنیای پیرامون خویش چه درسی می گیریم؟

الف- عبرت گرفتن                 ب- درس خداشناسی     

 ج- شکر گزاری                   د- همه موارد صحیح هستند

 

3- کدامیک از نامهای خداوند به معنای بسیار آمرزنده می باشد:

الف- غفار         ب- رحیم       ج- رحمان          د- لطیف

4- خداوند به چه کسانی وعده آمرزش داده است؟

الف – ستمگران      ب- فاسقان        ج- گناهکاران       د همه موارد

5- فایده عفو و گذشت از خطاهای دیگران چیست؟

الف- خشنودی خدا             ب- بهره مندی از رحمت بیشتر الهی

  ج- سر بلندی درمیان مردم       د – همه موارد صحیح می باشد.

6- کدام بزگوار افراد انسان را به اهل گذشت بودن دعوت فرموده است؟

الف- پیامبر ص                         ب- حضرت علی ع    

  ج- امام صادق ع                    د-امام باقرع

7-چه زمانی می توان از خطای فرد خطاکار گذشت کرد؟

الف- ازکارش پشیمان شده باشد             ب- رفتارش را اصلاح کند

ج- تصمیم برترک خطا داشته باشد       د- همه موارد صحیح هستند.

 

8-از داستان مالک اشتر چه می آموزیم؟

الف- صبر                       ب- تقوا    

 ج- فرو بردن خشم            د- گذشت از خطای دیگران 

 

9- مصالح کار فرشتگان در بهشت چیست؟

الف – لااله الا الله  والله اکبر             ب-  سبحان الله   

  ج- الحمدالله                               د- همه موارد

10- نعمت های بهشت به دست چه کسانی به بهشت فرستاده می شود؟

الف- بدست خود بهشتیان                 ب- بدست خود انسان   

 ج-  به دست گناهکاران                     د- الف و ب صحیح است.

 

 

 

 

11-نعمتهای بهشتی نتیجه کدام اعمال انسانها دردنیاست؟

الف- اعمال خوب و بد                        ب- اعمال نیک       

ج – صبر وتقوا                             د- الف و ب صحیح است  

 12-جهنم جایگاه چه کسانی است؟

الف- کسانی که بخدا ایمان ندارند          ب- روز قیامت را انکار می کنند

ج- ستمکارانی که مردم را اذیت می کنند        د- همه موارد

13- عذابهای جهنم نتیجه چیست؟

الف نیجه وسوسه های شیطان است 

ب- نتیجه کارهای زشتی که در دنیا کرده اند 

ج- نتیجه دوستی با دوستان بد است 

د- نتیجه پیروی نکردن از دستورات پیامبران است. 

14-خداوند مهربان ،آمرزنده گناهان چه کسانی است؟

الف – کسانی که توبه کنند.

ب- کسانی که ایمان آورند 

ج- کسانی که کارشایسته انجام دهند 

د- همه موارد صحیح است. 

15- هدف از آفرینش جهان  چیست؟

الف- اینکه  زندگی خوشی داشته باشیم . 

ب- درباره جهان ونظم آن بیندیشیم 

ج – اینکه راهی را انتخاب کنیم تا به بهشت برسیم  

د- موارد ب و ج صحیح است.

16-چه کسانی در جهنم با صورتی سیاه و زشت در میان آتش به دنبال آب و غذا می گردند؟

الف- کافران                           ب- افرادی که بخدا  ایمان ندارند

ج- ستمگرانی که مومنان را آزار می دادند

د- افرادی که به روز قیامت  اعتقادی نداشتند.

17- منظور از نعیم در این آیه چیست؟ « ثمَّ لتُسالنَّ یومئذ عن النعیم»

الف- سپاس و ستایش خداوند          ب- نعمت محمد ص و آل محمد ص    

ج- نعمت امامان                         د- نعمت محمد ص

18- بنا به فرموده امام صادق ع  در قیامت درباره کدام نعمت از مسلمانان سوال خواهد شد؟

الف- ولایت اهل بیت      ب- ولایت پیامبران

ج- نعمت نبوت            د- نماز

19-خداوند حکیم چه کسی را اولین معلم قران قرار داد؟

الف- حضرت علی ع        ب-  فاطمه س

ج- پیامبر اکرم ص              د- امام صادق ع

20-خداوند گناهان کسانی را که راه.....و...... درپیش می گیرند را می آمرزد:

الف- پرهیزگاری، صبر               ب- صبر،تقوا

ج- نبوت، معاد                    د- تقوا، درستکاری

21- کسی که در هنگام خشم از خطاهای دیگران از ....و...... خود را آرام می کند به زیان خود عمل می کند:

الف- عفو ،گذشت        ب- داد و بیداد      ج- انتقام و تنبیه     د- کفر و ناسپاسی

 

 

22-نیکوکاران در بهشت با چه کسانی همنشین می شوند؟

الف- شهیدان و امامان      ب- پیامبران و امامان و نیکوکاران

ج- پیامبران و شهیدان            د- امامان و صالحان

23-برنامه دقیق و کامل پیامبر برای هدایت مردم چه بود؟

الف- تربیت معلمان ویژه برای فهم عمیق معارف قران.

ب- تعلیم معرف قرانی به همگان

ج- تربیت شایسته ترین افراد برای آموزش معارف قرانی

د- همه موارد بالا.

24- این آیه اشاره به چه مطلبی می کند:« لهم مایسالون فیها ولدینا مزیدٌ.

الف- بهشت و زیبایی هایش             ب- وسعت نعمتهای بهشتی

ج- خوشی ها ی بهشتیان                د- خوش آمدگویی فرشتگان به بهشتیان

25-پیامبر خدا چه مواردی را به حضرت علی ع آموخت؟

الف- آموزش معارف قرانی                 ب- آموزه های قران

ج- اسرار و نکات عمیق قران             د- خواندن صحیح قران

26-این سخن از کدام بزرگوار است« هیچ آیه ای بر پیامبر نازل نمی شد مگر اینکه آن را برایم قرائت میکرد:

الف- امام صادق ع    ب- امام علی ع   ج- امام باقر ع      د- حضرت فاطمه س

27-جهنم را چه کسانی و با چه چیزی بوجود آورده اند؟

الف- جهنمیان و اعمال خود         ب- گناهکاران  و اعمال بدخود

ج- خود انسانها و اعمالشان         د- کافران و اعمال خودشان

28-پیامبر خدا در وصیتش به چند چیز سفارش فرمودند؟

الف- کتاب خدا       ب- عترت و اهل بیتش

ج- جانشین خود      د- مورد الف و ب صحیح است.

29- تنها راه رسیدن به سعادت و راهیابی به بهشت خداوند چیست؟

الف- پناه بردن به اهل بیت             ب- ایمان بخدا و نماز

ج- پناه بردن به قران          د- موارد الف و ج صحیح است

30-کسی که در دنیا با زبانش دیگران را آزار میرساند در جهنم در محاصره چه  قرار می گیرند؟

الف- آتش سوزان      ب- حیوانات گزنده  

ج- مارها و عقربها       د- در حسرت و پشیمانی

 31-جهنمیان چه کسانی را مورد سرزنش قرار می دهند؟

الف- دوستان بد را    ب- شیطان را     ج- خودشان را      د- دوستان بد و شیطان را

32-در این آیه چند صفت الهی وجود دارد؟« انهُ الغفورُ الرحیم»

الف- یک     ب- دو     ج- سه              د- چهار

33-بنا به فرموده هدف از اندیشیدن درباره آفرینش جهان چیست؟

الف- راه یافتن به بهشت      ب- رهانیدن از عذاب دوزخ

ج- عبرت گرفتن              د- مورد الف و ب  صحیح است

34-خداوند به چه کسانی وعده آمرزش داده است؟

الف- بدکاران     ب- مومنان     ج- گناهکاران     د- ظالمان

35-چه کسانی رنگ و بوی صفت الهی «غفار» را بخود می گیرند؟

الف- مومنان                               ب- پرهیزگاران

ج- کسانی که خطاهای دیگران را می بخشند     د- الف و ج صحیح است.

 

 

36-بنا به سخن امام علی ع : ازخلقت انسان باید تعجب کرد که با تکه ای چربی نگاه می کند و با پاره ای گوشت سخن می گوید و با چند استخوان می شنود به ترتیب اشاره به کدام حس دارد؟

الف- بینایی، زبانی ،شنوایی                 ب- لامسه، زبانی ،شنوایی

ج- بینایی،لامسه ،زبانی               د- شنوایی، زبانی، بینایی

 

37-چرا خداوند پیامبر اکرم ص را اولین معلم قران قرار داد؟

الف – چون ایشان مفهوم و تفسیر واقعی آیات را میدانست

ب- چون ایشان معصوم بودند

ج- چون سرور و بزرگ اسلام بودند

د- همه موارد

38-پیامبر اکرم در مورد علی ع چه دعایی می کردند

الف- فهمیدن دقیق معارف قران

ب- غلبه کردن برمشکلات خود

ج- عطا کردن قدرت فهم وحفظ قران

د- رستگار شدن در دنیا و آخرت با پناه بردن به قران

39-بنا به سخن پیامبر اکرم در گذشتن از گناه یکدیگر باعث چه می شود؟

الف-عزیزو باعزت                       ب- برخورداری از رحمت خداوند

ج- افتخار مومنان                              د- عزیزو سرافرازی

40-دانشمندان با الگو گرفتن از ساختمان چشم به ساخت چه چیزهایی موفق شدند؟

الف- دوربین ها                  ب- میکروسکوپها

ج- تلسکوپها                       د- همه موارد


grade8.blog.ir


مرتبط با : پیام های آسمان هشتم نمونه سوالات تمام دروس هشتم
لینک های مرتبط : نمونه سوال تستی پیام های آسمان پایه هشتم
برچسب ها : نمونه سوال تستی پیام های آسمان پایه هشتم-نمونه سوال تستی پیام های آسمان-سوال تستی پیام های آسمان پایه هشتم-
نویسنده : م ر
تاریخ : یکشنبه 10 آبان 1394
زمان : 07:35 ب.ظ
نمونه سوال قرآن از درس یک تا سه پایه هشتم
نظرات |

نمونه سوال قرآن از درس یک تا سه پایه هشتم

معنای کلمات را با استفاده از کلمات داده شده کامل کنید:

هشدار دهنده – بیهوده – باز گشت – پاک کننده

نذیر ....... مصیر....... لغو......... طهور........

 

معنی کدام گزینه صحیح نیست:

الف- زوج: نوع                 ب- تتقون: راستگو

 

ج- امین: راستگو              د- فاعل: انجام دهنده

 

معنای کدام گزیه صحیح ترجمه شده است؟

الف – مُرسلین:فرستاده                ب- ماکان : نیست

ج- نوم : قرار داد                      د- ریاح: بادها

ترکیبهای زیر را ترجمه بفارسی نمایی 

الف- اَرسَلَ الریحَ بُشرا.     

        .................

ب- کَم اَنبتنا.

  ................... 

ج- اِتقوا ربکم. 

...................

د- اَلا تتقون. 

  ................

آیات زیر را به فارسی ترجمه نمایید:

الف- انی لَکُم رسولٌ امینٌ.

     ................................ 

ب- وماکان اکثرهم مومنین.

    .................................

ج- لیکون للعالمین نذیرا.

    ................................

د- الذین هم فی صَلاتهم خشعونَ.

 

   ....................................

جاهای خالی را کامل کنید:

 

الف- و اَوَلَم یَروا الی الارض .

      و....... نگاه و دقت نکردند به..........

ب- والنوم سباتا .

    و..........را برای ........ .

ج- والذینَ هُم مُحسنون.

    و......................... هستند.

    منبع:www.Grade8.blog.ir


grade8.blog.ir


مرتبط با : قرآن هشتم نمونه سوالات تمام دروس هشتم
لینک های مرتبط : نمونه سوال قرآن از درس یک تا سه پایه هشتم
برچسب ها : نمونه سوال قرآن از درس یک تا سه پایه هشتم-
نویسنده : م ر
تاریخ : شنبه 2 آبان 1394
زمان : 01:14 ب.ظ
نمونه سوال درس هفت مطالعات اجتماعی هشتم
نظرات |

نمونه سوال درس هفت مطالعات اجتماعی هشتم
باسمه تعالی
درس 7 : ارتباط و رسانه
1- .... بقرار کردن یکی از نیازهای مهم بشر است.
2- چه چیزهایی از طریق ارتباط میان بشر میسر می شود؟4 مورد.
3- ارتباط یعنی چه؟
4- هر ارتباط چند عنصر دارد؟نام ببرید.
5- یک مثال ارتباطی بزنید که فرستنده اش ماو گیرنده اش فر دیگری باشد.
6- یک مثال ارتباطی بزنید که فرستده اش فر دیگرو گیرنده اش خودمان 
باشیم.
7- بازخورد را تعریف کنید؟
8- پیام های مبا چه روش هایی ارسال ویا دریافت می شود؟3 مورد.
9- رسانه را تعریف کنید؟
10- در یک ارتباط کلامی ساده،.... یک رسانه است.
1- چند مورد وسیله ی رسانه ای نام ببرید؟3مورد
12- علت اهمیت موضوع ارتباط چیست؟


www.grade8.blog.ir


grade8.blog.ir


مرتبط با : اجتماعی هشتم نمونه سوالات تمام دروس هشتم
لینک های مرتبط : نمونه سوال درس هفت مطالعات اجتماعی هشتم
برچسب ها : نمونه سوال درس هفت مطالعات اجتماعی هشتم-نمونه سوال درس هفت اجتماعی هشتم-نمونه سوال درس هفتم مطالعات اجتماعی هشتم-
نویسنده : م ر
تاریخ : جمعه 1 آبان 1394
زمان : 08:05 ب.ظ
امتحان مستمر نوبت اول ادبیات فارسی هشتم
نظرات |


1-معنای کلمات مشخص شده را در ابیات زیر بنویسید.(2 نمره)

-پرستار امرش همه چیز و کس ....... -جهان متفق بر الهیتش ........

-رعد و برق شب ،طنین خنده اش ........ -ابر از هجر که می گرید بدین سان زار زار؟ ............
2-جای خالی را با کلمه مناسب پر کنید.(2 نمره)

-تشبیه به طور کلی، ....... رکن دارد.

-بین واژه ها،فاصله معینی وجود دارد که به آن ............................. می گویند.

-گاهی اوقات در تشبیه،ارکان ............ و ................. حذف می شود که به آن تشبیه

بلیغ می گوییم.

3-ارکان تشبیه را در جملات زیر بنویسید.(4 نمره)

-پرهای طاووس،چونان برگ خزان دیده،می ریزد و دوباره می روید.

-درمورد شگفتی آفرینش ملخ،سخن بگو که خدا برای او دو چشم سرخ و دو حدقه،چونان ماه تابان 
آفرید.
4-غلط های املایی را در جملات و ابیات زیر مشخص کنید و شکل صحیحش را بنویسید.(4 نمره)

-مهال است سعدی که راه صفا توان رفت جز بر پی مصطفی (....................)

-رعد و برق شب،طنین خنده اش سیل و توفان،نعره ی طوفنده اش (...............) و (.................)
-بال های ضریف سنجاقک در روشنایی روز می درخشید (..................)

5-به کمک واژه ی زیر،یک تشبیه بنویسید،به طوری که همه ی ارکان تشبیه را دارا باشد.(1 نمره)

-مادر:

7-جملات زبانی زیر را به جملات ادبی تبدیل کنید.(2 نمره)

-خورشید می تابد .............................................................................................................

-غنچه ها باز می شوند .............................................................................................................
grade8.blog.ir


مرتبط با : فارسی هشتم نمونه سوالات تمام دروس هشتم
لینک های مرتبط : امتحان مستمر نوبت اول ادبیات فارسی هشتم
برچسب ها : امتحان مستمر نوبت اول ادبیات فارسی هشتم-امتحان نوبت اول ادبیات فارسی هشتم-امتحان مستمر ادبیات فارسی هشتم-امتحان ادبیات فارسی هشتم-
نویسنده : م ر
تاریخ : چهارشنبه 29 مهر 1394
زمان : 03:35 ب.ظ
نمونه سوال تیزهوشان فصل اول علوم هشتم
نویسنده : م ر
تاریخ : سه شنبه 28 مهر 1394
زمان : 03:26 ب.ظ
نمونه سوال درس چهار پیام های آسمان پایه هشتم
نویسنده : م ر
تاریخ : دوشنبه 20 مهر 1394
زمان : 02:33 ب.ظ
دانلود نمونه سوال درس 2 اجتماعی هشتم
نویسنده : م ر
تاریخ : دوشنبه 13 مهر 1394
زمان : 02:42 ب.ظ
دانلود نمونه سوال پیام های آسمانی پایه هشتم
نویسنده : م ر
تاریخ : یکشنبه 12 مهر 1394
زمان : 06:51 ب.ظ
نمونه سوال قرآن پایه هشتم
نظرات |


نمونه سوال قرآن از درس یک و دو سه پایه هشتم-آنلاین

معنای کلمات را با استفاده از کلمات داده شده کامل کنید:

هشدار دهنده – بیهوده – باز گشت – پاک کننده

نذیر ....... مصیر....... لغو......... طهور........

 

معنی کدام گزینه صحیح نیست:

الف- زوج: نوع                 ب- تتقون: راستگو

 

ج- امین: راستگو              د- فاعل: انجام دهنده

 

معنای کدام گزیه صحیح ترجمه شده است؟

الف – مُرسلین:فرستاده                ب- ماکان : نیست

ج- نوم : قرار داد                      د- ریاح: بادها

ترکیبهای زیر را ترجمه بفارسی نمایی 

الف- اَرسَلَ الریحَ بُشرا.     

        .................

ب- کَم اَنبتنا.

  ................... 

ج- اِتقوا ربکم. 

...................

د- اَلا تتقون. 

  ................

آیات زیر را به فارسی ترجمه نمایید:

الف- انی لَکُم رسولٌ امینٌ.

     ................................ 

ب- وماکان اکثرهم مومنین.

    .................................

ج- لیکون للعالمین نذیرا.

    ................................

د- الذین هم فی صَلاتهم خشعونَ.

 

   ....................................

جاهای خالی را کامل کنید:

 

الف- و اَوَلَم یَروا الی الارض .

      و....... نگاه و دقت نکردند به..........

ب- والنوم سباتا .

    و..........را برای ........ .

ج- والذینَ هُم مُحسنون.

    و......................... هستند.

    منبع:www.Grade8.blog.ir


grade8.blog.ir


مرتبط با : قرآن هشتم نمونه سوالات تمام دروس هشتم
لینک های مرتبط : نمونه سوال قرآن پایه هشتم
برچسب ها : نمونه سوال قرآن از درس یک و دو سه پایه هشتم-آنلاین-نمونه سوال قرآن پایه هشتم-
نویسنده : م ر
تاریخ : شنبه 11 مهر 1394
زمان : 02:56 ب.ظ
دانلود کتاب های گل واژه پایه هشتم
نظرات |
دانلود بخشی از کتاب های گل واژه پایه هشتم

علوم  هشتمریاضی هشتمانگلیسی هشتمکار و تمرین عربی هشتم 1
حجم فایل فشرده شده:15mb
فرمت فایل:ZIP
فرمت فایل اصلی:PDF
تعداد فایل: 4 فایل
درس ها: ریاضی ، علوم ، عربی ، انگلیسی

 
کپی بدون ذکر این منبع  حرام است.
دانلود از دو لینک:
 
لینک اصلی:                         لینک کمکی:
   دانلود فایل                                     دانلود فایل          


منابع:    

منبع اصلی: golvazheh.com

منبع آپلودگر فایل:sakooye8.mihanblog.com

منبع های دیگر:
sakooyeh8.tk - p-8tom.blogfa.com

جمع آورنده: علیرضا رضایی سایت سکوی هشتمgrade8.blog.irمرتبط با : ریاضی هشتم علوم هشتم اجتماعی هشتم پیام های آسمان هشتم فارسی هشتم کار و فناوری هشتم سبک زندگی هشتم عربی هشتم قرآن هشتم هنر هشتم انگلیسی هشتم انشا هشتم تحقیق ها و مطالب کنفرانس هشتم نمونه سوالات تمام دروس هشتم راهنمای معلم هشتم کتب هشتم
لینک های مرتبط : دانلود بخشی از کتاب های گل واژه پایه هشتم
برچسب ها : دانلود بخشی از کتاب های گل واژه پایه هشتم-دانلود کتاب های گل واژه پایه هشتم-کتاب های گل واژه پایه هشتم-
نویسنده : م ر
تاریخ : جمعه 10 مهر 1394
زمان : 01:19 ب.ظ
دانلود نمونه سوال ریاضی هشتم
نظرات |


نمونه سوال ریاضی هشتم

کپی برداری بدون ذکر منبع و تغییر دادن لینک دانلود شراً و قانوناً حرام می باشد.

منبع:


grade8.blog.ir

www.newnet.blogfa.comمرتبط با : ریاضی هشتم نمونه سوالات تمام دروس هشتم
لینک های مرتبط : دانلود نمونه سوال ریاضی هشتم
برچسب ها : دانلود نمونه سوال ریاضی هشتم-نمونه سوال ریاضی هشتم-سوال ریاضی هشتم-ریاضی هشتم-
نویسنده : م ر
تاریخ : یکشنبه 5 مهر 1394
زمان : 10:37 ب.ظ
نمونه سوال فصل 1 تا 6 علوم پایه هشتم
نویسنده : م ر
تاریخ : چهارشنبه 11 شهریور 1394
زمان : 05:36 ب.ظ
آزمون سنجش پیشرفت تحصیلی پایه هشتم
نویسنده : م ر
تاریخ : سه شنبه 10 شهریور 1394
زمان : 06:43 ب.ظ
امتحان انشا نوبت اول هشتم
نظرات |

دبیرستان نمونه دولتی شهدای هفتم تیر

سوالات آیین نگارش(انشاء) نوبت اول- پایه هشتم

منبع:http://bank-soal.blogfa.com/
مرتبط با : انشا هشتم فارسی هشتم نمونه سوالات تمام دروس هشتم
برچسب ها : امتحان انشا نوبت اول هشتم-
نویسنده : م ر
تاریخ : یکشنبه 21 دی 1393
زمان : 01:27 ب.ظ
:: جزئیات هدایت تحصیلی و انتخاب رشته دانش آموزان پایه نهم
:: سوالات و پاسخنامه كلیدی المپیاد ریاضی پایه هفتم و هشتم و نهم
:: پوستر واکنش پذیری فلزات پایه هشتم و نهم
:: پاورپوینت فصل 7 علوم نهم
:: دانلود جزوه وزن و اصطکاک علوم پایه نهم
:: 20 نمونه سوال ریاضی نهم
:: مجموعه سوالات کامل ریاضی نهم از دروس 1 تا 4
:: دانلود نمونه سوال نوبت اول قرآن نهم
:: دانلود نمونه سوال درس ۶ آمادگی دفاعی نهم
:: دانلود نمونه سوال نوبت اول پیام های آسمان نهم
:: دانلود نمونه سوال نوبت اول عربی نهم
:: دانلود نمونه سوال نوبت اول زبان نهم
:: دانلود نمونه سوال نوبت اول علوم تجربی نهم (سری دوم)
:: دانلود نمونه سوال نوبت اول علوم تجربی نهم
:: دانلود نمونه سوال نوبت اول مطالعات اجتماعی نهم
( تعداد کل صفحات: 2 )

[ 1 ] [ 2 ]
 
پربازدیدترین مطالب

کد پربازدیدترین

تبلیغات در وب


شارژ ایرانسل

فال حافظ