تبلیغات
X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
سکوی هشتم و نهم - مطالب آذر 1393
آپلود عکس
 

تبلیغات در وب

 
مترجم سایت
آپلود عکس

تبلیغات در وب

امتحان نوبت اول ریاضی هشتم
نویسنده : م ر
تاریخ : شنبه 29 آذر 1393
زمان : 03:15 ب.ظ
آموزش جامع علوم هشتم
نظرات |

نام فایل:آموزش جامع علوم هشتم
مخلوط و جداسازی آن هافصل اولمشاهده
تغییرات شیمیاییفصل دوممشاهده
از درون اتم چه خبرفصل سوممشاهده
تنظیم عصبیفصل چهارممشاهده
حواسفصل پنجم(حواس)مشاهده
حواسفصل پنجم(حرکت)مشاهده
هورمونفصل ششممشاهده
الفبای ژنتیکهفتمبه زودی
تولید مثلهشتممشاهده
بار الکتریکیفصل نهممشاهده
جریان الکتریکیفصل نهممشاهده
مغناطیسفصل دهممشاهده

 

منبع:http://skyoloom.ir/مرتبط با : پیام های آسمان نهم انشا هشتم
برچسب ها : آموزش جامع علوم هشتم-
نویسنده : م ر
تاریخ : چهارشنبه 26 آذر 1393
زمان : 04:07 ب.ظ
نحوه درست کردن ایمیل رشد
نظرات |

لطفا مراحل زیر را طی کنید

مرحله اولمرحله دوممرحله سوممرحله چهارممرحله پنجممرحله ششممرحله هفتممرحله هشتممنبع:http://hashtooom.blogfa.com/
مرتبط با : ریاضی نهم
برچسب ها : نحوه درست کردن ایمیل رشد-
نویسنده : م ر
تاریخ : پنجشنبه 20 آذر 1393
زمان : 11:02 ق.ظ
نمونه سوال فصل 8 علوم هشتم
نظرات |نمونه آزمون فصل 8 علوم هشتمفایل بصورت wordاست باذکر 2صلوات دانلود کنید


منبع:http://sedayeoloom.blogfa.com/
مرتبط با : علوم هشتم نمونه سوالات تمام دروس هشتم
برچسب ها : نمونه سوال فصل 8 علوم هشتم-
نویسنده : م ر
تاریخ : چهارشنبه 19 آذر 1393
زمان : 08:24 ب.ظ
دانلود نمونه سوال فصل 7علوم هشتم
نظرات |دانلود نمونه آزمون فصل 7علوم هشتم 


 بصورت wordارائه شده است (با ذکر 2 صلوات دانلود کنید)
منبع:http://sedayeoloom.blogfa.com/
مرتبط با : قرآن نهم انشا هشتم
برچسب ها : دانلود نمونه سوال فصل 7علوم هشتم-
نویسنده : م ر
تاریخ : چهارشنبه 19 آذر 1393
زمان : 08:21 ب.ظ
دانلود نمونه سوال فصل ششم علوم هشتم
نظرات |دانلودنمونه آزمون فصل ششم علوم هشتم
 بصورت wordارائه شده است (با ذکر 2 صلوات دانلود کنید)منبع:http://sedayeoloom.blogfa.com/مرتبط با : قرآن نهم انشا هشتم
برچسب ها : دانلود نمونه سوال فصل ششم علوم هشتم-
نویسنده : م ر
تاریخ : چهارشنبه 19 آذر 1393
زمان : 08:19 ب.ظ
نرم افزار تبدیل فعل های ماضی و مضارع و مستقبل عربی هشتم
نظرات |

نرم افزار تبدیل فعل های ماضی و مضارع و مستقبل عربی هشتم

 

 

 

 

http://upir.ir/937/5.gif


منبع:http://hashtooom.blogfa.com/

 مرتبط با : هنر هشتم
برچسب ها : نرم افزار تبدیل فعل های ماضی و مضارع و مستقبل عربی هشتم-
نویسنده : م ر
تاریخ : یکشنبه 16 آذر 1393
زمان : 08:48 ب.ظ
آزمون فصل 1تا6 علوم تجــــربی هشتم
نظرات |

آزمون از فصل 1تا6 علوم تجــــربی هشتم

 

به صورت چهار گزینه ای(تستی)


 
حجم فایل:716KB
 
تعداد صفحه:4
 
تعداد سوال:20
 
 
نویسنده:حسین جایروند
 

http://upir.ir/937/5.gif


منبع:http://hashtooom.blogfa.com/
مرتبط با : قرآن نهم انشا هشتم
برچسب ها : آزمون فصل 1تا6 علوم تجــــربی هشتم-
نویسنده : م ر
تاریخ : پنجشنبه 13 آذر 1393
زمان : 03:22 ب.ظ
پاورپوینت درس هشتم پیام های آسمان هشتم
نظرات |

پاورپوینت درس هشتم دینی هشتم

منبع:/http://p-8tom.blogfa.com

مرتبط با : دفاعی نهم اطلاعیه ها
برچسب ها : پاورپوینت درس هشتم دینی هشتم-پاورپوینت درس هشتم پیام های آسمان هشتم-
نویسنده : م ر
تاریخ : چهارشنبه 12 آذر 1393
زمان : 09:42 ب.ظ
آموزش اتحادهای ریاضی پایه هشتم
نظرات |

شش اتحاد کارآمد

مربع دو جمله ای

(a+b)^2=a^2+b^2+2ab\,\!

(a-b)^2=a^2+b^2-2ab \,\!

 

مربع سه جمله‌ای

(a+b+c)^2=a^2+b^2+c^2+2ab+2ac+2bc \,\!

مکعب مجموع دو جمله

(a+b)^3=a^3+3a^2b+3ab^2+b^3 \,\!

مزدوج 

(a-b)(a+b)=a^2-b^2 \,\!

اتحاد جمله مشترک

(x+a)(x+b)=x^2+(a+b)x+ab \,\!

 

مجموع و تفاضل مکعبات دوجمله

(a+b)(a^2-ab+b^2)=a^3+b^3 \,\!
(a-b)(a^2+ab+b^2)=a^3-b^3 \,\!منبع:http://p-8tom.blogfa.com/مرتبط با : کار و فناوری نهم تحقیق ها و مطالب کنفرانس هشتم
برچسب ها : آموزش اتحادهای ریاضی پایه هشتم-
نویسنده : م ر
تاریخ : سه شنبه 11 آذر 1393
زمان : 10:34 ب.ظ
پاورپوینت درس سوم زبان انگلیسی پایه هشتم
نظرات |


پاورپوینت درس سوم زبان انگلیسی پایه هشتممنبع:http://p-8tom.blogfa.com/


مرتبط با : دفاعی نهم سرگرمی
برچسب ها : پاورپوینت درس سوم زبان انگلیسی پایه هشتم-
نویسنده : م ر
تاریخ : دوشنبه 10 آذر 1393
زمان : 07:17 ب.ظ
نمونه سوال تستی از درس 1 تا 12 اجتماعی هشتم
نظرات |

نمونه سوال تستی از درس 1 تا 12 اجتماعی هشتم


1-تعاون به زبان ساده یعنی............و............

ب:همکاری ویاری رساندن ج:راستی و دروغ د:بدی وخوبی الف:دشمنی و دوستی

2-شکل های مختلف تعاون رانام ببرید؟3مورد

الف:محبت.همدلی.هدیه دادن. ب:غذاخوردن.درس خواندن.مسولیت. ج:قانون.دولت.مردم. د:پیامبر.قران .خدا

3- انفاق یعنی: الف:کمک به پدر ب:مسجد ج:بخشش مال.علم.توانایی و...

د:مهربانی با همسایه

4-چه موسساتی توسط مردم ایجاد میشود؟ الف:سازمان انرژی اتمی ب:انجمن حمایت از بیماران خواص نگهداری از معلولین و نگهداری از ایتام ج:انجمن حمایت از محیط زیست د:گزینه ی الف و ج

5- به اموال ودارایی هایی که وقف میشود ....................می گویند. الف:تعاون ب:قانون ج:دولت د:موقوفات

6- بر اساس قانون هر شرکت تعاونی حداقل با ........عضورسمیت پیدا میکند. الف:10 ب:20 ج:7 د:8

7- قوه ی مقننه . قضائیه .مجریه. زیر نظر چه کسی اداره میشود؟

الف:رئیس جمهور ب:دولت ج:وزارت اطلاعات د:رهبر

8 : رئیس قوه ی مجریه ................... نام دارد.

الف :وزارت  ب:رئیس جمهور  ج:رهبر  د:شورای نگهبان

9-حداقل سن رای دهندگان................. تعیین شده است.

الف:15سال ب:18سال ج:16 سال د:20 سال

10-منظور از شهروندان.............. یک کشور است.

الف:اتباع ب:لایحه ج:استیضاح د:خبر نگاران

11-درامد های دولت ازچه را ه هایی بدست می اید.3مورد

الف:درست کردن سد.پل.مدرسه ب:مالیات .بودجه.فروختن لوازم ج:نفت.مالیات.سایر موارد د:گزینه الف.ب

12بودجه یعنی پیش بینی ............و..............

الف:درامد وهزینه ب:نفت و گاز ج:اب و برق د:لایحه و هزینه

13-اسیب های اجتماعی که مشکلات زیادی برای افراد یک جامعه پیش می آورد............و..........و..........است.

برو پشت برگه

. الف:پر خاشگری ونزاع واعتیاد ج:دروغ گفتن .دعوا.مهربانی ب:هیچکدام

د:اسیب رساند.سیگار کشیدن.خشم

 

 

14-همه ی مردم در برابر قانون................. است.

 

الف:دولت ب:جامعه ج:آزاد د:مساوی

14-در هر جامعه ای باید نهادی وجود داشته باشد این نهاد ...................... است.

الف:قانون ب:قوه مقننه ج:قوه ی قضائیه د:قوه مجریه

15-یکی از مهم ترین وظایفه ....................... حل کردن اختلافات مردم است.

الف:قوه ی مجریه ب:مردم ج:قوه ی قضائیه د:قوه ی مقننه

16-چه کسانی از نوجوانان در برابر اسیب ها وتهدیدها محافظت میکند؟

الف:مردم.دیگران خود.فرشتگان ب:خود.خانواده مدرسه.قانون ج:مادر.عمو.دایی.بابا. د:خود انسان

17-چند نوع دعاوی داریم ان ها را نام ببرید؟

الف:دونوع کیفری.حقوقی ب:سه نوع قوه ی قضائیه.مجریه.مقننه ج:یک نوع قاضی د:دو نوع قانون.دولت

18-در دادگاه قاضی مدارک.......................و.................... را مطالعه میکند.

الف:خواهران وبرادران ب:دوست.دشمن ج:حقوق.اختلاف د:خواهان.خوانده

19-عناصر ارتباط رانام ببرید؟

الف:فرستنده ی پیام. گیرنده پ . پیام ب:گوشی . تلفن تبلت ج:اینترنت .تلوزیون د:هیچ کدام

20-هر وسیله ای که پیامی را از فرستنده به گیرنده منتقل کند.....................است

الف:پیام ب:گیرنده ج:رسانه د:ارتباط

21-اگرگیرنده نیز به فرستنده پیامی بفرستد واو را متوجه کند که معنی پیام را دریافت کرده به این عمل..................... می گویند.

الف:باز خورد ب:دریافت کننده ج:عناصر د:فناوری

22-یکی از اثرات منفی رسانه هی ارتباطی رواج..........................است.

الف:سرگرم کننده ب:خشونت گرایی ج:اموزنده د:مهیج

23-اسلام در شبه جزیره ی ................... طلوع کرد.

الف قدیر خم ب:یمن ج:مصر د:عربستان

24-بیشتر عرب ها .......................ها را می پرستیدند.

الف:خورشید ب:ماه ج:اتش د:بت

25-حضرت..................و.................نخستین کسانی بودن که به رسول خدا ایمان اوردن.

الف:حسن وحسین ب:نوح وموسی ج:خدیجه و علی د:فاطمه و حسسین

 

برو صفحه ی بعد

 

برو صفحه ی بعد

26-..................و..................نخستین کسانی بودن که شهیدان راه اسلام بودن.2

27-هر کدام درست و هر کدام نادرست را علامت بزنید.{ص.غ}

الف:حضرت محمد را {محمد خدا} می نامند. ب:حضرت محمد در شهر مکه به نیا امد

ج:در27 رجب درسن 45 سالگی فرشته ی وحی درغار حرا بر اونازل شد

 

28-حضرت محمد در...............صفر سال.............هجری درمدینه ودر همان شهر به خاک سپرد.

الف:28صفر11هجری ب:28صفر 11هجری ج:11صفر 28هجری د:29 صفر 12 هجری

29-خلیفه ی اول چند سال خلافت کرد؟وجاننشین او که بود؟

الف:4 سال.جانشین.ج عثمان ب:2سال.ج شمر ج:1سال.ج یزید د:2سال.ج عمربن خطا ب

30-امام علی فرزند.................در................به دنیا امد.

الف:ابوطالب.شام ب:ابوطالب.نجف ج:محمد.کوفه ابوطالب.مکه

31-چه کسانی با دادن پول ومقام می خواستند افراد قدرتمند و اشخاص با نفوذ راجذب خود کنند؟

الف:عمر وعاص ب:یزید و شمر ج:عمر د:یزید

32-هنگام ظهور اسلام چه کسی بر ایران حکومت می کرد؟

الف:کوروش ب:داریوش ج:خسرو پرویز د:هخامنش

33-مقر خلافت امویان در ............... بود.

الف:عربستان ب:شام ج:یمن د:حجاز

34-.................... نخستین ایرانی بودکه ر مدینه مسلمان شد.

الف:امام حسین ب:امام حسن ج:سلمان فارسی د:امام علی

35-......................خلیفه ی دوم عباسی که شهر بغداد را بنا کرد.

الف:داریوش ب:خسرو پرویز ج:منصور د:ابوبکر

36-او به عراق لشکر کشی کرد وقصد داشت بغداد را تصرف کند اما از سپاه خلیفه شکست خورد.

الف:طاهر ب:یعقولیث ج:امیر اسماعیل د:حسن بن زید

37-پس از ورود اسلام به ایران تا چند قرن زبان.....................زبان رسمی و اداری ایران بود.

الف:پارسی ب:عربی ج:فارسی د:الف و ج

38-پدرشعر فارسی چه نام داشت؟

الف:رودکی ب:سعدی ج:حافظ د:مولانا

 

 

39-وزیران معروف سامانیان را نام ببرید؟

الف:خلیفه ی عباسی و یغوب لیث ب:عضدالدوله ج:عبد الله بن مقفغ د:بلعمی و جیهانی

40-معتبر ترین و مهم ترین کتاب های حدیثی و فقهی اهل سنت وشیعه را عالمان ...................... تدوین کردند.

الف:عربستان ب:ایرانی ج:شام د:مکه

منبع : nvshth.blogfa.com
مرتبط با : نمونه سوالات تمام دروس هشتم
برچسب ها : نمونه سوال تستی از درس 1 تا 12 اجتماعی هشتم-
نویسنده : م ر
تاریخ : شنبه 8 آذر 1393
زمان : 11:31 ب.ظ
پاورپوینت درس دهم مطالعات اجتماعی هشتم
نظرات |

پاورپوینت درس دهم (از رحلت پیامبر تا قیام کربلا (نینوا))مطالعات اجتماعی هشتمبه درخواست بازدیدکنندگان گرامیمنبع:http://motaleat-8tomalef.blogfa.com/


مرتبط با : نمونه سوالات تمام دروس هشتم دفاعی نهم
برچسب ها : پاورپوینت درس دهم مطالعات اجتماعی هشتم-پاورپوینت درس دهم (از رحلت پیامبر تا قیام کربلا (نینوا))مطالعات اجتماعی هشتم-
نویسنده : م ر
تاریخ : پنجشنبه 6 آذر 1393
زمان : 12:29 ب.ظ
محتوای الکترونیکی درس پنجم عربی هشتم
نظرات |

با نام ، یاد و توكل بر خداوند متعال محتوای الكترونیكی آموزشی درس پنجم عربی هشتم ، جهت استفاده دبیران محترم در كلاس درس و استفاده دانش آموزان عزیز در كلاس و منزل تهیه و تولید شده است . این محتوا در راستای اهداف كتاب درسی و مولفین كتب درسی تهیه و ارائه شده است محتوای ساخته شده دارای خصوصیاتی به شرح ذیل می باشد .

- مطابق با اهداف كتاب درسی

- قابلیت استفاده در كلاس درس توسط دبیران محترم و استفاده دانش آموزان در منزل

- قابلیت اجرا بر روی سی دی و همچنین هارد كامپیوتر

- تعاملی بوده و دارای آزمونها و تمارین تعاملی مختلف می باشد .

- دارای بازیهای لغات جهت تثبیت دامنه لغات دانش آموزان می باشد

- همراه با صوت عربی و ترجمه متون بوده كه قابلیت كنترل توسط كاربر را دارد .

- سعی شده است پویا و جذاب باشد تا انگیزه بیشتری جهت استفاده دانش آموزان ایجاد نماید .

- و...

و اما صفحه اصلی محتوای ساخته شده

 

 

و اما توضیحاتی در خصوص چگونگی استفاده از محتوای ساخته شده

فایل قابل دانلود بصورت فشرده شده می باشد

كه لازم است ابتدا از حالت فشرده خارج شود نرم افزارمورد نیاز این كار برنامه WinRAR بوده و جهت خارج نمودن از حالت فشرده روی فایل دانود شده راست كلیك نمایید و گزینه ٍExtract to Arabi8 darse2 را انتخاب نمایید تا از حالت فشرده خارج شود سپس پوشه مورد نظر را باز نموده و روی گزینه و یا فایل فلش story flash movie كلیك نمایید تا برنامه اجرا شود

در صورتی كه محتوای پوشه اصلی را روی سی دی رایت نمایید قابلیت اتوران را نیز دارد.


http://upir.ir/937/5.gif


منبع:http://hashtooom.blogfa.com/
مرتبط با : هنر هشتم
برچسب ها : محتوای الکترونیکی درس پنجم عربی هشتم-
نویسنده : م ر
تاریخ : چهارشنبه 5 آذر 1393
زمان : 09:57 ب.ظ
پاورپوینت درس نهم مطالعات اجتماعی هشتم
نظرات |

پاورپوینت درس نهم مطالعات اجتماعی


منبع:http://p-8tom.blogfa.com/
مرتبط با : دفاعی نهم نمونه سوالات تمام دروس هشتم
برچسب ها : پاورپوینت درس نهم مطالعات اجتماعی هشتم-
نویسنده : م ر
تاریخ : یکشنبه 2 آذر 1393
زمان : 03:10 ب.ظ
:: جزئیات هدایت تحصیلی و انتخاب رشته دانش آموزان پایه نهم
:: سوالات و پاسخنامه كلیدی المپیاد ریاضی پایه هفتم و هشتم و نهم
:: پوستر واکنش پذیری فلزات پایه هشتم و نهم
:: پاورپوینت فصل 7 علوم نهم
:: دانلود جزوه وزن و اصطکاک علوم پایه نهم
:: 20 نمونه سوال ریاضی نهم
:: مجموعه سوالات کامل ریاضی نهم از دروس 1 تا 4
:: دانلود نمونه سوال نوبت اول قرآن نهم
:: دانلود نمونه سوال درس ۶ آمادگی دفاعی نهم
:: دانلود نمونه سوال نوبت اول پیام های آسمان نهم
:: دانلود نمونه سوال نوبت اول عربی نهم
:: دانلود نمونه سوال نوبت اول زبان نهم
:: دانلود نمونه سوال نوبت اول علوم تجربی نهم (سری دوم)
:: دانلود نمونه سوال نوبت اول علوم تجربی نهم
:: دانلود نمونه سوال نوبت اول مطالعات اجتماعی نهم


 
پربازدیدترین مطالب

کد پربازدیدترین

تبلیغات در وب


شارژ ایرانسل

فال حافظ