تبلیغات
X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
سکوی هشتم و نهم - کتاب فرهنگ و هنر با رویکرد جدید روی میز دانش آموزان قرار می گیرد
آپلود عکس
 

تبلیغات در وب

 
مترجم سایت
آپلود عکس

تبلیغات در وب

کتاب فرهنگ و هنر با رویکرد جدید روی میز دانش آموزان قرار می گیرد
نظرات |

مسوول گروه هنر دفتر برنامه ریزی و تالیف کتاب های درسی ابتدایی و متوسطه نظری گفت: کتاب های جدیدالتالیف فرهنگ و هنر پایه نهم و ضمیمه راهنمای هنر پایه پنجم ابتدایی از سال تحصیلی 95 - 94 با رویکردی نو در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد

مینو آیت اللهی با بیان اینکه کتاب فرهنگ و هنر پایه نهم همچون کتاب های فرهنگ و هنر پایه های هفتم و هشتم جدیدالتالیف است، افزود: این کتاب به تبعیت از سند تحول بنیادین نظام آموزشی در سه بخش تجویز، غیر تجویز و نیمه تجویز تهیه شده و دارای پنج بخش تجسمی، سنتی، خوشنویسی، هنرهای آوایی و نمایشی است.
وی گفت: در بخش هنرهای تجسمی سه رشته به دانش آموزان معرفی می شود که یکی از این رشته ها طراحی به عنوان مادر هنرهای تجسمی است که در پایه های هفتم و هشتم به صورت اجباری با تجویزی در نظر گرفته شده و تمامی دانش آموزان موظف به یادگیری آن هستند.
آیت اللهی ادامه داد: دو رشته گرافیک و عکاسی در بخش هنرهای تجسمی نیز نیمه تجویزی یا انتخابی است که دانش آموز می تواند از بین این دو رشته، بنابر نیاز و استعدادهای خود، توانایی های معلم و امکانات مدرسه، یکی را انتخاب کند.
مسوول گروه هنر دفتر برنامه ریزی و تالیف کتاب های درسی ابتدایی و متوسطه نظری تصریح کرد: در بخش هنرهای سنتی نیز سه رشته به دانش آموزان معرفی شده که از جمله این رشته ها طراحی نقوش هندسی است که در پایه هفتم نیز وجود داشته و دانش آموزان پایه نهم این رشته را باید بصورت اجباری فرا گیرند.
وی با بیان اینکه دانش آموزان همچنین در این بخش می توانند از بین دو رشته زیرلاکی و سوزن دوزی یکی را انتخاب کنند، گفت: بخش های خوشنویسی، آوایی و نمایشی نیز جزء رشته های اجباری است که دانش آموزان پایه نهم باید آنها را یاد بگیرند.
آیت اللهی با بیان اینکه در بخش غیرتجویزی نیز بخش تجربه های بیشتر در نظر گرفته شده، افزود: یکی از مسایل در نظام متمرکز آموزشی آن است که کتاب برای دانش آموزان با میانگین توانایی و استعدادها تهیه می شود.
رییس گروه هنر دفتر تالیف کتاب های درسی ابتدایی و متوسطه نظری گفت: به عبارتی، میانگین سطح دانش و مهارت، توانایی و استعدادهای دانش آموزان در نظر گرفته می شود. بخش تجربه های بیشتر برای دانش آموزانی است که توانایی و استعداد و علایق آنها از میانگین سطح کلاس بیشتر است و دوست دارند که فعالیت های بیشتر و خارج از برنامه داشته باشند.
وی افزود: این بخش برای دانش آموزان اجباری نیست و می توانند درصورت علاقه و استعداد خود و یا فراگرفتن آموزش پیش از این، فعالیت های تکمیلی این بخش را انجام دهند و یا اساسا این قسمت را نادیده بگیرند و آن را انجام ندهند.
رییس گروه هنر دفتر تالیف کتاب های درسی ابتدایی و متوسطه نظری خاطرنشان کرد: در کتاب فرهنگ و هنر پایه نهم، تمامی مواردی که دانش آموزان باید فرا بگیرند، ارایه نشده بلکه سعی بر این است تا با طرح سووال و فعالیت های خارج از مدرسه و کلاس درس دانش آموزان با فرهنگ مادی و معنوی و رشته های مختلف هنری آشنا شوند.
وی یادآورشد: با پاسخ به سووالات و انجام فعالیت های هنری مختلف، درک هنری و خلاقیت دانش آموزان توسعه و تعمیق پیدا می کند و در واقع این کتاب پنجره ای کوچک به روی دنیای بیکران هنر می گشاید.
آیت اللهی افزود: این روش آموزشی باعث می شود دانش آموز در پایان متوسطه اول با طیفی از هنرهای مختلف آشنا باشد و بتواند برای سال های آینده تحصیلی بر اساس نیازها و علایق دست به انتخاب یک یا چند رشته هنری بزند. این انتخاب می تواند در قالب فعالیت های رسمی مدرسه و یا غیر رسمی فوق برنامه باشد.
وی رویکرد آموزش و پرورش در کتاب فرهنگ و هنر در پایه نهم را تربیت هنری خواند و گفت: قرار نیست به ویژه در دوره آموزش عمومی فقط رشته های هنری به دانش آموزان آموزش داده شود، بلکه هدف این است که دانش آموز به درک و خلاقیت هنری دست پیدا کند.
رییس گروه هنر دفتر تالیف کتاب های درسی ابتدایی و متوسطه نظری ادامه داد: کتاب فرهنگ و هنر پایه نهم سرشار از آثار هنری، میراث فرهنگی و کارهای هنری هنرمندان قدیمی و معاصر است.
آیت اللهی تاکید کرد: در این کتاب تلاش شده فعالیت های هنری با ارتباط با طبیعت و مشاهده آن آغاز شود و در مرحله بعد دانش آموز با ابعاد زیبایی شناسی طبیعت به عنوان بخشی از خلقت خداوند و دیگر آثار فرهنگی و هنری آشنا شده و با الهام از آن قادر به خلق زیبایی باشد.
وی خاطرنشان کرد: کتاب فرهنگ و هنر پایه نهم مبتنی بر برنامه درسی ملی و سند تحول نظام آموزشی به دانش آموزان این امکان را می دهد که از محیط اطراف خود مشاهده چند حسی داشته باشند و خلاقیت و تخیلات خود را پرورش داده و به زیبایی های محیط اطراف خود توجه کنند و به خلق زیبایی بپردازند.
آیت اللهی، رویکرد دیگر تربیت هنری دانش آموزان را توجه به میراث فرهنگی اعم از مادی و معنوی عنوان کرد و اظهار داشت: سعی بر این است تا در کنار میراث فرهنگی مادی اعم از ابنیه، آثار و وسایل به جای مانده از گذشتگان، به زبان، گویش، اشعار و قصه های محلی و ملی نیز توجه شود.
رییس گروه هنر دفتر تالیف کتاب های درسی ابتدایی و متوسطه نظری ادامه داد: در این بخش از معلمان خواسته شده تا دانش آموزان را با میراث فرهنگی محل و منطقه خود آشنا کنند تا هر دانش آموز بتواند در مکان زندگی خود، هویت خود را درک کرده و بشناسد.
آیت اللهی با بیان اینکه یکی دیگر از ارکان تربیت هنری نقد هنری است، تصریح کرد: در پایه های پایین تر تحصیلی صرفا دانش آموزان به بیان و توصیف احساس دانش آموز در مورد یک اثر هنری می پردازد و در پایه های بالاتر به صورت غیرمستقیم با شاخصه و معیارهای زیبایی شناسی در رشته های مختلف تحصیلی آشنا می شود.
وی به کتاب جدیدالتالیف ضمیمه راهنمای هنر پایه پنجم ابتدایی اشاره کرد و گفت: این کتاب در کنار کتاب راهنمای درس هنر برای معلمان که پیش از این برای پایه های چهارم تا ششم تالیف شده و در سال تحصیلی 95 - 94 در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد.
رییس گروه هنر دفتر تالیف کتاب های درسی ابتدایی و متوسطه نظری اظهار داشت: کتاب راهنمای معلم از پنج رشته نقاشی، کاردستی، قصه، نمایش و تربیت شنوایی تشکیل شده اما در ضمیمه پایه پنجم رشته ای مختلف هنری به صورت مجزا مشاهده نمی شود و یک سری فعالیت های هنری به شکل تلفیقی ارایه شده که بر اساس تم های متناسب با مسایل و مشکلات زیست محیطی، اجتماعی و پرورش مهارت های زندگی و هنری شکل گرفته و در واقع رشته های نقاشی، کاردستی، قصه و نمایش حول محور این تم به صورت تلفیقی ارایه شده است.
آیت اللهی با بیان اینکه به عنوان مثال فعالیت اول در آن دست دوستی ویژه معلمان است، ادامه داد: در این بخش سعی شده مهارت اجتماعی ایجاد دوستی و محبت و تعامل و کار گروهی به دانش آموزان آموزش داده شود تا دانش آموزان بتوانند به درک متقابل از یکدیگر دست یابند.
وی با بیان اینکه دومین فعالیت، آب مایه حیات است را در بر می گیرد تا بچه ها با تجسم محیط های پرآب و کم آب، این موضوع را در قالب نقاشی به تصویر بکشند.
رییس گروه هنر دفتر تالیف کتاب های درسی ابتدایی و متوسطه نظری، فرش ایرانی را دیگر فعالیت ارایه شده در ضمیمه راهنمای هنر پایه پنجم ابتدایی برشمرد و گفت: در این فعالیت از دانش آموزان خواسته می شود تا در مکان زندگی خود دقت داشته باشند که از چه نوع فرشی استفاده می شود و سپس آن را نقاشی کرده و درباره آن قصه ای خلق کنند.
آیت اللهی توجه به حفظ محیط زیست و آلودگی های زیست محیطی را از تم های به کار گرفته شده در این کتاب ذکر کرد و افزود: فعالیت دیگر ضمیمه هنر، بازیافت است تا بچه ها بیاموزند که از هر آنچه دور ریختنی است می توان کارهای هنری زیبا ساخت.

منبع: خبرگزاری ایرنا و http://talif.sch.ir

مرتبط با : اطلاعیه ها
برچسب ها : کتاب فرهنگ و هنر با رویکرد جدید روی میز دانش آموزان قرار می گیرد-
نویسنده : م ر
تاریخ : یکشنبه 22 شهریور 1394
زمان : 04:26 ب.ظ
می توانید دیدگاه خود را بنویسید
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
:: جزئیات هدایت تحصیلی و انتخاب رشته دانش آموزان پایه نهم
:: سوالات و پاسخنامه كلیدی المپیاد ریاضی پایه هفتم و هشتم و نهم
:: پوستر واکنش پذیری فلزات پایه هشتم و نهم
:: پاورپوینت فصل 7 علوم نهم
:: دانلود جزوه وزن و اصطکاک علوم پایه نهم
:: 20 نمونه سوال ریاضی نهم
:: مجموعه سوالات کامل ریاضی نهم از دروس 1 تا 4
:: دانلود نمونه سوال نوبت اول قرآن نهم
:: دانلود نمونه سوال درس ۶ آمادگی دفاعی نهم
:: دانلود نمونه سوال نوبت اول پیام های آسمان نهم
:: دانلود نمونه سوال نوبت اول عربی نهم
:: دانلود نمونه سوال نوبت اول زبان نهم
:: دانلود نمونه سوال نوبت اول علوم تجربی نهم (سری دوم)
:: دانلود نمونه سوال نوبت اول علوم تجربی نهم
:: دانلود نمونه سوال نوبت اول مطالعات اجتماعی نهم


 
پربازدیدترین مطالب

کد پربازدیدترین

تبلیغات در وب


شارژ ایرانسل

فال حافظ